เมนูหลัก

ข่าวสาร

ปาฐาถาศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ( ๒๕๖๓) วันที่ 18 ม.ค. 63

แชร์


วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ เข้าร่วมปาฐาถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “การพลิกโฉมระบบการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับชม ได้ที่ https://youtu.be/el6rWPiE5sk เอกสารประกอบการบรรยาย https://drive.google.com/open?id=12w57Gzj5MMN8cjBph1n8Nmh__si0xrcNรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8

0.28s. 0.50MB