เมนูหลัก

ข่าวสาร

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วันที่ 3 ก.พ. 63

แชร์


โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สอบคัดเลือกเข้า มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตาเรียนดี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดม ได้แก่
๑.นางสาวมณินทร จูเมือง
๒.นายภูกฤษ ชูเกียรติ
๓.นางสาวพิชญา กันทะชัย
๔.นายวัชระเกียรติ โอนอินทร์
๕.นางสาวณัฐณิชา อ่ำทัพ
๖.นายภานุพงศ์ วินทะไชย
๗.นางสาวเกษรา อบจีน
๘.นางสาวรัตธิลา ทศพร

 รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8
ไฟล์ที่ 9
ไฟล์ที่ 10
ไฟล์ที่ 11

0.21s. 0.50MB