เมนูหลัก

ข่าวสาร

โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๓๘ วันที่ 14 ก.พ. 63

แชร์


ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดย แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ได้มอบเกียรติบัตร ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๓๘ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์

 รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8
ไฟล์ที่ 9
ไฟล์ที่ 10
ไฟล์ที่ 11
ไฟล์ที่ 12
ไฟล์ที่ 13
ไฟล์ที่ 14
ไฟล์ที่ 15
ไฟล์ที่ 16
ไฟล์ที่ 17
ไฟล์ที่ 18

0.24s. 0.50MB