เมนูหลัก

ข่าวสาร

กำหนดการ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รับสมุดพก (ผลการเรียน) จำหน่ายหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 วันที่ 30 เม.ย. 63

แชร์


????เรียน ท่านผู้ปกครองเพื่อทราบ
❤️โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์แจ้งกำหนดการ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
รับสมุดพก (ผลการเรียน) จำหน่ายหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 ดังนี้ค่ะ
????วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
เวลา 9:00-12:00 น. ปฐมวัยและอนุบาล 1-3
เวลา 12:30-15:00 น. มัธยมศึกษาตอนต้น
????วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563
เวลา 9:00-12:00 น. ประถมศึกษาตอนต้น
เวลา 12:30-15:00 น. ประถมศึกษาตอนปลาย
????หากผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนกันหลายระดับชั้นสามารถมาซื้อพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้
????ขอให้ผู้ปกครองเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง จำนวนทั้งหมด 4 ชุดต่อนักเรียน 1 คน
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนโยบายเรียนฟรี 15ปี หนังสือยืมเรียน เสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียน

????ขอความร่วมมือเรื่องการป้องกัน COVID 2019 โดยปฎิบัติ ดังนี้
1.ใส่แมส
2.ล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน
3.วัดไข้
4.รักษาระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร
5.หากป่วยมีไข้ไม่สบายไม่ต้องมาค่ะ
6.นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หากนักเรียนไม่สะดวกมาเฉพาะผู้ปกครองได้ค่ะ

????กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
???? แต่โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์อาจดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลก่อนเปิดเทอมค่ะ
????ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารของโรงเรียนทาง ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง Facebook และเวปไซต์โรงเรียน
????????หากสถานการณ์การระบาดโรคของ COVID 2019 ดีขึ้น
อาจสามารถเปิดเทอมได้เร็วขึ้น จะเรียนให้ผู้ปกครองทราบค่ะ
????ขอบคุณค่ะ????รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1

ภาพกิจกรรม


0.54s. 0.50MB