เมนูหลัก

ข่าวสาร

ชี้แจงกำหนดการเปิดปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 เม.ย. 63

แชร์


เรียน ผู้ปกครองโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
เรื่อง ชี้แจงกำหนดการเปิดปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า การประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาออนไลน์ เนื่องจากไม่ต้องการให้ผู้ปกครองมีความกังวลใจ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID 2019
ปฏิทินการศึกษาที่กำหนดไว้ 2 ภาคเรียนๆละ 4 เดือน ให้คงเวลาไว้เช่นเดิม
(กำหนดการเปิดภาคเรียนจากเดิม
ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
ปิดภาคเรียน 1 -31 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน - ต้นมีนาคม 2564
ปิดภาคเรียน 2 ต้นมีนาคม-กลางพฤษภาคม 2564)

⭐️⭐️กำหนดการใหม่เป็น ⭐️⭐️
ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2563
โดยจะไม่มีการปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนตุลาคม
และเริ่มเรียนภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม - 30 เมษายน 2564

ทั้งนี้หากโรงเรียนใดอยากให้เด็กมีเวลาได้หยุดพัก ก็สามารถบริหารจัดการจัดวันหยุดเรียน และสอนชดเชยในวันเสาร์และอาทิตย์ได้ อยู่ที่การบริหารจัดการของแต่ละโรงเรียน แต่ทั้งนี้จะต้องยึดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างไรก็ตามโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาของนักเรียน จึงได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารใน LINE กลุ่มผู้ปกครอง Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียน www.phichitinter.ac.th ค่ะรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3

0.46s. 0.75MB