เมนูหลัก

ข่าวสาร

วันสุนทรภู่ วันที่ 3 ก.ค. 64

แชร์


วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก "สุนทรภู่" และได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น การอ่านประวัติสุนทรภู่ การอ่านบทกลอนบทประพันธ์ของสุนทรภู่ การประกวดคัดลายมือ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญความสวยงามของภาษาไทย อันเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของไทยให้กับนักเรียนต่อไปรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8
ไฟล์ที่ 9
ไฟล์ที่ 10
ไฟล์ที่ 11

0.56s. 0.75MB