เมนูหลัก

ข่าวสาร

ศึกษาดูงานการประเมินนักเรียนพระราชทาน วันที่ 23 ก.ย. 64

แชร์


วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์เข้าร่วมศึกษาดูงานการประเมินนักเรียนพระราชทาน ที่โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการ คุณครูวิไลวรรณ แก้วชเนตร นักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา 2561 2563 และทีมงานน้องน้องนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=229278763806836&set=a.4213002258767780รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8
ไฟล์ที่ 9
ไฟล์ที่ 10
ไฟล์ที่ 11
ไฟล์ที่ 12
ไฟล์ที่ 13
ไฟล์ที่ 14
ไฟล์ที่ 15
ไฟล์ที่ 16
ไฟล์ที่ 17
ไฟล์ที่ 18
ไฟล์ที่ 19
ไฟล์ที่ 20

0.43s. 0.50MB