เมนูหลัก

ข่าวสาร

ร่วมตักบาตรทำบุญ ฟังเทศมหาชาติ วันที่ 23 ก.ย. 64

แชร์


วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ คณะครูและเด็กหญิงนันท์นลิน เหลืองประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
ได้ร่วมตักบาตรทำบุญ ฟังเทศมหาชาติ
เจริญจิตภาวนา
ในโอกาสนี้ เด็กหญิงนันท์นลิน เหลืองประเสริฐ บรรยายธรรมเรื่อง “พลเมืองดี มีวินัยประเทศไทยก้าวหน้า”
ให้แก่อุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมทำบุญในวันพระ ณ วัดบึงสีไฟภัทราราม
ซึ่งชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร และชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมระดับภาค คณะสงฆ์ภาค 4 รอการตัดสินในระดับประเทศค่ะ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=229278763806836&set=a.4213049515429721รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8
ไฟล์ที่ 9
ไฟล์ที่ 10
ไฟล์ที่ 11
ไฟล์ที่ 12
ไฟล์ที่ 13
ไฟล์ที่ 14
ไฟล์ที่ 15
ไฟล์ที่ 16
ไฟล์ที่ 17
ไฟล์ที่ 18
ไฟล์ที่ 19
ไฟล์ที่ 20

0.42s. 0.50MB