เมนูหลัก

ข่าวสาร

ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ในการเต้นกิจกรรมนันทนาการประกอบเพลง วันที่ 23 ก.ย. 64

แชร์


วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
เด็กหญิงนันท์นลิน เหลืองประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ได้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ในการเต้นกิจกรรมนันทนาการประกอบเพลง เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=229278763806836&set=a.4213065592094780รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8
ไฟล์ที่ 9
ไฟล์ที่ 10

0.42s. 0.50MB