เมนูหลัก

ข่าวสาร

เด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 2564 วันที่ 23 ก.ย. 64

แชร์


วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
เข้ารับเกียรติบัตรจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประกาศว่า “โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์”
ได้สนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมเด็กให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติของ “เด็กหญิงนันท์นลิน เหลืองประเสริฐ” ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น “เด็กดีเด่น” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2564 ขอให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้รับพลังแห่งการพัฒนาส่งเสริมเด็กในฐานะกำลังสำคัญของประเทศให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบไป
โดยได้รับเกียรติจากนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นผู้มอบเกียรติบัตร

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=229278763806836&set=a.4212618398806166รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5

0.41s. 0.50MB