เมนูหลัก

แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

1. พระอาจารย์จากวัดท่าหลวง พระอารมหลวง สอนศิลธรรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 321 ครั้ง/ปี

 

2  พระเมธีธรรมประนาทเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรเทศนาธรรมะในโรงเรียนนักเรียนทุกระดับจำนวน 1 ครั้ง/ปี

 

3  พระมหาวรพล วรพโล จัดกิจกรรมเจริญด้วยธรรม นำด้วยศีลให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 เป็นพระวิทยากรให้ความรู้คู่คุณธรรมแก่นักเรียน และมอบป้าย "โรงเรียนรักษาศีลห้า" ให้โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์   

 

4  คณะวิทยากรจากศูนย์ 191 พิจิตร 

1.พ.ต.ต.วสุเทพ ใจอินทร์ สารวัตร 191ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร หัวหน้าศูนย์ 191 พิจิตร

2.รตอ.แหลมทอง เทพบุตร รองสารวัตร หัวหน้าศูนย์ 191 พิจิตร

3.รตอ.วสันต์ บุญมา ร้อยเวร 4.รตท.ปรีชา คุ้มชัย ร้อยเวร ให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ 191 และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่างนี้คลิ๊กเพื่อเปิดหรือดาว์นโหลดเอกสาร
ไฟล์ที่ 11.31s. 0.50MB