เมนูหลัก

บุคลากร - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  • นายปวีร์ แป้นสีทอง

    หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  • นายสมชาย มุตตระ

  • นางพัชรี หมอกมืด

  • นางชญานุศพัฒค์ บุญผ่อง

1.13s. 0.50MB