เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 38 ปี 2566 131 พ.ค. 66
การทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation)  425 พ.ค. 66
ขอขอบคุณหน่วยงานจาก True ClickLife 818 พ.ค. 66
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1/25661012 พ.ค. 66
Inter Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 25661512 พ.ค. 66
เกียรติบัตร องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 25651412 พ.ค. 66
การประชุมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้1112 พ.ค. 66
โครงการต่อต้านการทุจริตฯ812 พ.ค. 66
การประชุมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้1212 พ.ค. 66
สอบ RT 2565134 พ.ค. 66
อบรม Oxford 2566124 พ.ค. 66
อบรม True click life ปีการศึกษา 2566114 พ.ค. 66
สอบ NT ปีการศึกษา 2565144 พ.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา3830 มี.ค. 66
อบรมพัฒนาศักยภาพการคัดกรองพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน3430 มี.ค. 66
ลำดับที่ 1-15 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.65s. 0.50MB