เมนูหลัก

ประกาศผลการเรียน - มัธยมต้น (ม.1-3)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/25668027 มี.ค. 67
ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2/25668027 มี.ค. 67
ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2/25666727 มี.ค. 67
ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1/256615312 ต.ค. 66
ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1/256616212 ต.ค. 66
ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/256617812 ต.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256519830 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256522930 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256514830 มี.ค. 66
ใบคะแนนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 25642325 เม.ย. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ปีการศึกษา 256327213 พ.ค. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ปี25615632 เม.ย. 62
ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ปี256142012 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
1.57s. 0.75MB