เมนูหลัก

ประกาศผลการเรียน - มัธยมต้น (ม.1-3)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/256612227 มี.ค. 67
ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2/256613427 มี.ค. 67
ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2/256610827 มี.ค. 67
ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1/256619412 ต.ค. 66
ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1/256620212 ต.ค. 66
ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/256622112 ต.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256523530 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256526730 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256518630 มี.ค. 66
ใบคะแนนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 25642665 เม.ย. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ปีการศึกษา 256331013 พ.ค. 64
ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ปี25616022 เม.ย. 62
ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ปี256145712 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
1.42s. 0.75MB