เมนูหลัก

ข่าวสาร - Internews

หัวข้ออ่านวันที่
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567154 ก.ค. 67
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Single Sing-On และการพัฒนาครู194 ก.ค. 67
โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดฯ184 ก.ค. 67
การส่งเสริมการนำผลการทดสอบแห่งขาติ (ONET)194 ก.ค. 67
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2567164 ก.ค. 67
วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567184 ก.ค. 67
พิธีรับผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2567194 ก.ค. 67
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567154 ก.ค. 67
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 25672218 มิ.ย. 67
อบรม PISA ด้านการอ่าน2212 มิ.ย. 67
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567336 มิ.ย. 67
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ326 มิ.ย. 67
เปิดภาคเรียนที่ 1/2567326 มิ.ย. 67
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรให้การตรวจเยี่ยมวันเปิดเทอม 1/2567306 มิ.ย. 67
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาฯ286 มิ.ย. 67
ลำดับที่ 1-15 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
1.22s. 0.75MB