เมนูหลัก

บุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้รับใบอนุญาต

 • นายวิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์

  ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ พ.ศ.๒๕๔๔-พ.ศ.๒๕๕๓

 • นายพีระโรจน์ ภัทรประสิทธิ์

  ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๔-ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้จัดการ

 • แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์

  ผู้จัดการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ พ.ศ.๒๕๔๔-ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้อำนวยการ

 • นายเทอด โหมดชัง

  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ พ.ศ.๒๕๔๔

 • นางสาวดาวฤดี กันทะวงศ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๘

 • นางธัญยธร ยุคันธร ณ อยุธยา

  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๔

 • แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๔-ปัจจุบัน1.34s. 0.50MB