เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น - ผู้บริหาร

หัวข้ออ่านวันที่
นายพีระโรจน์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญาต รางวัลที่ได้รับ วิทยากร โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) 4768 พ.ย. 61
แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ รางวัลที่ได้รับ เกียรติบัตรเป็นวิทยากร โครงการ ๑ ตำบล ๑ ศาสนทายาท คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 4868 พ.ย. 61
แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ รางวัลที่ได้รับ “รางวัล 110 ปี ครูดีเอกชน” ระดับทองแดง ปี พ.ศ. 25615918 พ.ย. 61
แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ รางวัลที่ได้รับ วิทยากร โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) 4638 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
1.26s. 0.50MB