เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงานโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์

4/324 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
66000

โทรศัพท์ 056-613-381 ต่อ 11
โทรสาร 056-652-337

Facebook โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์

1.57s. 0.25MB