เมนูหลัก

ประกาศผลการเรียน - ประถมศึกษา (ป.1-6)

หัวข้ออ่านวันที่
ใบคะแนนประถมศึกษาตอนต้น ป. 1 - 3 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 25642305 เม.ย. 65
ใบคะแนนประถมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น ป.4 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564875 เม.ย. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 25639013 พ.ค. 64
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 -6 ปีการศึกษา 256310313 พ.ค. 64
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 -3 ปีการศึกษา 256311013 พ.ค. 64
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ประกาศผลการเรียน ระดับอนุบาล 3 ปี256149310 เม.ย. 62
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ประกาศผลการเรียน ระดับอนุบาล 2 ปี256125510 เม.ย. 62
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ประกาศผลการเรียน ระดับอนุบาล 1 ปี256124910 เม.ย. 62
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ประกาศผลการเรียน ระดับปฐมวัย ปี256124010 เม.ย. 62
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ประกาศผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6 ปี25618162 เม.ย. 62
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ประกาศผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-3 ปี25618552 เม.ย. 62
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ประกาศผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6 ปี255929114 พ.ย. 61
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ประกาศผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-3 ปี255925914 พ.ย. 61
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ประกาศผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6 ปี256027114 พ.ย. 61
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ประกาศผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-3 ปี256027714 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-15 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.64s. 0.50MB