เมนูหลัก

ข่าวสาร - Internews

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน 31 ธ.ค. 66
เจ้าพ่อปุนเท่ากง เจ้าพ่อหลวงกง 21 ธ.ค. 66
ประชุมศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 21 ธ.ค. 66
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 328 พ.ย. 66
สอบธรรมะทางก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2566 228 พ.ย. 66
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 และวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 228 พ.ย. 66
กฐินวัดบึงสีไฟภัทราราม ประจำปีการศึกษา 2566 228 พ.ย. 66
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) ปีการศึกษา 2566 228 พ.ย. 66
อบรมโครงการโรงเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต 128 พ.ย. 66
เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 128 พ.ย. 66
การประชุมชี้แจงโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 2)222 ต.ค. 66
พิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ4830 มิ.ย. 66
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด4530 มิ.ย. 66
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์5130 มิ.ย. 66
ข่าวสารประชาสัมพันธ์653 พ.ค. 66
ลำดับที่ 1-15 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.83s. 0.50MB