เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (New Normal Phichitinter)11 ก.ค. 63
ชี้แจงกำหนดการเปิดปิดภาคเรียนปีการศึกษา 25634430 เม.ย. 63
กำหนดการ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รับสมุดพก (ผลการเรียน) จำหน่ายหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา25635330 เม.ย. 63
เด็กหญิงนันท์นลิน เหลืองประเสริฐ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กประพฤติดีมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓4414 ก.พ. 63
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๓๘6014 ก.พ. 63
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์603 ก.พ. 63
ตลาดนัดอินเตอร์6123 ม.ค. 63
ปาฐาถาศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ( ๒๕๖๓)5718 ม.ค. 63
SE-ED Academic Forum 20205218 ม.ค. 63
วันครู 25635316 ม.ค. 63
กิจกรรม 4 in 16110 ม.ค. 63
งานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา7728 ธ.ค. 62
ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพิิจิตรอินเตอร์ บำเพ็ญประโยชน์6912 ธ.ค. 62
อบรม Maximizing Student Engagement 20191078 ธ.ค. 62
วันวชิราวุธ ๒๕๖๒8225 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-15 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.56s. 0.50MB