เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565922 พ.ค. 66
INTERNEWS163 พ.ค. 66
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/25655214 ม.ค. 66
วันเด็กประจำปี 25664514 ม.ค. 66
ถวายพระพร4521 ธ.ค. 65
รับรางวัลสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติด541 ธ.ค. 65
อบรมค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน511 ธ.ค. 65
การแข่งขันทักษะวิชาการ รร.เอกชน 25651161 ธ.ค. 65
ตรวจติดตามสถานศึกษาเอกชนตามนโยบายรมวศธ. งบประมาณปี 25651179 พ.ย. 65
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขต สพป.พิจิตร 1 ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ หัองประชุมภัทร โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์6226 ต.ค. 65
ตรวจสุขภาพประจำปี 2565685 ต.ค. 65
รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 2564765 ต.ค. 65
การรณรงค์ต่อต้านการใช้กัญชาและยาเสพติด178430 ส.ค. 65
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 256619619 ส.ค. 65
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (๒๘ กรกฎาคมของทุกปี) ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕7727 ก.ค. 65
ลำดับที่ 1-15 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.76s. 0.50MB