เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
เด็กหญิงนันท์นลิน เหลืองประเสริฐ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กประพฤติดีมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓1714 ก.พ. 63
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๓๘2514 ก.พ. 63
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์263 ก.พ. 63
ตลาดนัดอินเตอร์2923 ม.ค. 63
ปาฐาถาศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ( ๒๕๖๓)2418 ม.ค. 63
SE-ED Academic Forum 20202218 ม.ค. 63
วันครู 25632216 ม.ค. 63
กิจกรรม 4 in 12810 ม.ค. 63
งานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา4428 ธ.ค. 62
ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพิิจิตรอินเตอร์ บำเพ็ญประโยชน์4412 ธ.ค. 62
อบรม Maximizing Student Engagement 2019718 ธ.ค. 62
วันวชิราวุธ ๒๕๖๒4825 พ.ย. 62
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เข้ารับการอบรมในหัวข้อเรื่อง Enrichment Competency for 21 st Century Learners8024 พ.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 24623 พ.ย. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการ Teaching Maths and Science for the Jobs of the Future5723 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-15 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.25s. 0.50MB