เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
ฺBig Cleaning โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์49 มิ.ย. 64
อบรมเรื่อง“การใช้แพลตฟอร์ม เพื่อการศึกษา true VWorld”69 มิ.ย. 64
อินเตอร์นิวส์ INTER NEWS ปีการศึกษา 25632117 พ.ค. 64
สอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.34116 มี.ค. 64
การป้องกันตนเองจากภัยไซเบอร์4316 มี.ค. 64
รางวัลเด็กประพฤติดีมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564529 มี.ค. 64
สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา2563489 มี.ค. 64
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563399 มี.ค. 64
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563548 มี.ค. 64
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563348 มี.ค. 64
นิเทศนิสิตฝึกสอน4922 ก.พ. 64
การประชุมชี้แจงแนวปฎิบัติของโครงการโรงเรียนคุณภาพ5529 ม.ค. 64
ตลาดนัดอินเตอร์6029 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วง COVID-1912527 ม.ค. 64
กิจกรรมทำบุญตักบาตร และงานวันเด็ก ปี25645622 ม.ค. 64
ลำดับที่ 1-15 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.34s. 0.50MB