เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 217 มิ.ย. 67
อบรมพัฒนาครูด้วยเทคโนโลยี AI 217 มิ.ย. 67
อบรม PISA ด้านการอ่าน 412 มิ.ย. 67
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง124 มิ.ย. 67
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน154 มิ.ย. 67
สถานศึกษาคุณธรรม1531 พ.ค. 67
การตรวจติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นแกนนำ ด้านการจัดการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับสูง2231 พ.ค. 67
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร จัดพิธีเปิดโครงการ "ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2031 พ.ค. 67
การติดตามนิเทศน์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2029 พ.ค. 67
องค์กรคุณธรรม1728 พ.ค. 67
บรรยากาศวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/25673116 พ.ค. 67
ขอขอบคุณท่านพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่านนงนุช กองเต็ก ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ให้การตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์เนื่องในวันเปิดภาคเรียน 1/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567)3216 พ.ค. 67
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 25672416 พ.ค. 67
เปิดเทอม 1/25673615 พ.ค. 67
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกสมาธิต้นคาบเรียน3810 พ.ค. 67
ลำดับที่ 1-15 | 1/21 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
1.29s. 0.50MB