เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
เด็กหญิงนันท์นลิน เหลืองประเสริฐ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กประพฤติดีมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 214 ก.พ. 63
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๓๘ 214 ก.พ. 63
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์63 ก.พ. 63
ตลาดนัดอินเตอร์1023 ม.ค. 63
ปาฐาถาศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ( ๒๕๖๓)518 ม.ค. 63
SE-ED Academic Forum 2020718 ม.ค. 63
วันครู 2563716 ม.ค. 63
กิจกรรม 4 in 1910 ม.ค. 63
งานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา2628 ธ.ค. 62
ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพิิจิตรอินเตอร์ บำเพ็ญประโยชน์2612 ธ.ค. 62
อบรม Maximizing Student Engagement 2019478 ธ.ค. 62
วันวชิราวุธ ๒๕๖๒2725 พ.ย. 62
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เข้ารับการอบรมในหัวข้อเรื่อง Enrichment Competency for 21 st Century Learners3924 พ.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 22523 พ.ย. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการ Teaching Maths and Science for the Jobs of the Future3523 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-15 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.75MB