เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565914 ม.ค. 66
วันเด็กประจำปี 2566814 ม.ค. 66
ถวายพระพร1521 ธ.ค. 65
รับรางวัลสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติด271 ธ.ค. 65
อบรมค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน221 ธ.ค. 65
การแข่งขันทักษะวิชาการ รร.เอกชน 2565291 ธ.ค. 65
ตรวจติดตามสถานศึกษาเอกชนตามนโยบายรมวศธ. งบประมาณปี 2565559 พ.ย. 65
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขต สพป.พิจิตร 1 ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ หัองประชุมภัทร โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์2826 ต.ค. 65
ตรวจสุขภาพประจำปี 2565405 ต.ค. 65
รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 2564415 ต.ค. 65
การรณรงค์ต่อต้านการใช้กัญชาและยาเสพติด171530 ส.ค. 65
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 256610819 ส.ค. 65
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (๒๘ กรกฎาคมของทุกปี) ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕4727 ก.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย10022 ก.ค. 65
ตรวจสุขภาพฟัน4822 ก.ค. 65
ลำดับที่ 1-15 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.80s. 0.50MB