เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)626 ส.ค. 63
การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำผลสอบ O-NET423 ส.ค. 63
แสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการท่านเกื้อกุล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘921 ส.ค. 63
งานวันภาษาไทย 2563815 ส.ค. 63
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25631313 ส.ค. 63
โครงการ Happy teacher Changes the world79 ส.ค. 63
ศธจ.ตรวจติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน930 ก.ค. 63
กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล101130 ก.ค. 63
ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง1029 ก.ค. 63
การบรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินการนั่งสมาธิต้นคาบเรียน925 ก.ค. 63
กิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา83 ก.ค. 63
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (New Normal Phichitinter)161 ก.ค. 63
การอบรม เรื่องการศึกษาชั้นเรียน(LS) และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)1224 มิ.ย. 63
ชี้แจงกำหนดการเปิดปิดภาคเรียนปีการศึกษา 25637030 เม.ย. 63
กำหนดการ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รับสมุดพก (ผลการเรียน) จำหน่ายหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา25638230 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-15 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.50s. 0.50MB