เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ประจำปีการศึกษา 2566 71 ธ.ค. 66
ประชุมศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 71 ธ.ค. 66
แห่เจ้าพ่อปุนเท่ากง เจ้าพ่อหลวงกง 71 ธ.ค. 66
กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้หัวข้อ “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง” 71 ธ.ค. 66
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 1128 พ.ย. 66
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 และวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 928 พ.ย. 66
ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 และวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 10(กลุ่มโรงเรียนเอกชนพิจิตร เขต1)ประจำปีการศึกษา 25667527 พ.ย. 66
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 และวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 25662526 พ.ย. 66
อบรมโครงการโรงเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Lift)188 พ.ย. 66
เปิดภาคเรียนที่ 2/2566231 พ.ย. 66
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) รุ่นที่ 1/25662619 ต.ค. 66
การอบรมสัมนาหัวข้อ Total solution 2023 จัดโดย Oxford University Press2519 ต.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.24112 ต.ค. 66
การอบรมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ระดับสากล3710 ต.ค. 66
การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ปฐมวัย)3610 ต.ค. 66
ลำดับที่ 1-15 | 1/17 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.79s. 0.50MB