เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
ถวายหลอดไฟโซล่าเซลล์ เนื่องในกิจกรรมวันเข้าพรรษา 16 ก.ค. 65
วัฒนธรรมวินิต ประจำปี 2565 130 มิ.ย. 65
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 230 มิ.ย. 65
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (E-SAR)428 มิ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน220 มิ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย220 มิ.ย. 65
ศธจ.พิจิตร นิเทศการประกันคุณภาพภายใน 2565220 มิ.ย. 65
การทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย ของบริษัทเสริมปัญญา516 มิ.ย. 65
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 256599 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี76 มิ.ย. 65
How to teach Kindergarten Students Effectively & Happily930 พ.ค. 65
อบรม TES1226 พ.ค. 65
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 25641212 พ.ค. 65
มาตรการเปิดเรียน 25651411 พ.ค. 65
อบรม True Click Life 20221611 พ.ค. 65
ลำดับที่ 1-15 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.51s. 0.50MB