เมนูหลัก

ข่าวสาร

กิจกรรม 4 in 1 วันที่ 10 ม.ค. 63

แชร์


วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ได้จัดกิจกรรม 4 in 1 โดยกิจกรรมมีดังนี้ 1) เวลา 08.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 49 รูป ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 2) เวลา 09.00 น. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง แพทย์หญิง ดร. วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 3) เวลา 11.00 น. กิจกรรมวันวิชาการ นายธัญ สายสุจริต (รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร) ได้มาเปิดงาน กิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ และเข้าชมนิทรรศการ การแสดงผลงาน โครงงาน ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล จนถึง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ลานบุนนาค 4) เวลา 12.30 น. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และจับฉลากมอบของรางวัลให้กับนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ได้ร่วมจับฉลากมองของรางวัลให้กับนักเรียนด้วย และทางโรงเรียน คณะครู บุคลาการ ผู้ปกครอง ได้นำอาหาร ขนม มาแจกให้กับนักเรียนภายในงาน ณ โรงอาหารโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8
ไฟล์ที่ 9
ไฟล์ที่ 10
ไฟล์ที่ 11
ไฟล์ที่ 12
ไฟล์ที่ 13
ไฟล์ที่ 14
ไฟล์ที่ 15
ไฟล์ที่ 16
ไฟล์ที่ 17

0.19s. 0.50MB