เมนูหลัก

ข่าวสาร

สาธิตการตรรจ ATK วันที่ 4 พ.ย. 64

แชร์


วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพิจิตรมาให้ความรู้แก่ครูบุคลากรและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในการสาธิตตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK ณ ลานบุนนาค
หลังจากนั้นผู้บริหารคณะครูแม่บ้านนักการพนักงานขับรถของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ทุกคนได้ทำการตรวจ ATK ผลออกมาเป็นลบ คือไม่มีการติดเชื้อ โควิด-19
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการเปิดเรียนที่สถานศึกษา (ON-SITE) ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
เปิดเรียนปลอดภัย มั่นใจไร้โควิดรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8
ไฟล์ที่ 9
ไฟล์ที่ 10
ไฟล์ที่ 11
ไฟล์ที่ 12
ไฟล์ที่ 13
ไฟล์ที่ 14
ไฟล์ที่ 15
ไฟล์ที่ 16
ไฟล์ที่ 17
ไฟล์ที่ 18
ไฟล์ที่ 19
ไฟล์ที่ 20

0.45s. 0.50MB