เมนูหลัก

ข่าวสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทรู คลิกไลฟ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 10 ต.ค. 66

แชร์


การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทรู คลิกไลฟ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดย แพทย์ ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ มอบหมายให้ นางสาวศิริลักษณ์ ราชครูบอล และ นายศตวรรษ จัตตุมาส ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8
ไฟล์ที่ 9
ไฟล์ที่ 10
ไฟล์ที่ 11
ไฟล์ที่ 12
ไฟล์ที่ 13
ไฟล์ที่ 14
ไฟล์ที่ 15
ไฟล์ที่ 16
ไฟล์ที่ 17
ไฟล์ที่ 18
ไฟล์ที่ 19
ไฟล์ที่ 20

0.87s. 0.50MB