เมนูหลัก

ข่าวสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.2 วันที่ 12 ต.ค. 66

แชร์

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2566
แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ มอบหมายให้
น.ส.นงลักษณ์ สอนจิต หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนต้น
พร้อมด้วย น.ส.กัญรวีร์ มณีวัลย์
นางชญานุศภัฒค์ บุญผ่อง
ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับครูผู้
สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.2
ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานครภาพกิจกรรม


1.23s. 0.75MB