เมนูหลัก

ข่าวสาร

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) รุ่นที่ 1/2566 วันที่ 19 ต.ค. 66

แชร์


วันพฤหัสบดีที่ 12- วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566
แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ มอบหมายให้ ครูธงชัย วัฒนรังสฤษฎิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ด้านบริหารงานทั่วไป ครูวนิดา อินโอภาส ครูรัชนีกร ยมจันทร์ ครูกำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) รุ่นที่ 1/2566
ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1

ภาพกิจกรรม


1.24s. 0.50MB