เมนูหลัก

ข่าวสาร

เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 1 พ.ย. 66

แชร์


วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
ขอต้อนรับนักเรียนกลับเข้าสู่รั้ว "น้ำเงิน ขาว" เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนพร้อมให้โอวาท แก่นักเรียนทุกคนในการปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นนักเรียนที่ดี ตามหลักคุณธรรม 5 ประการ ของโรงเรียน คือ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"
และขอให้นักเรียนตั้งใจเรียน เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และมีความสุขรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1

ภาพกิจกรรม


1.26s. 0.50MB