เมนูหลัก

ข่าวสาร

อบรมโครงการโรงเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Lift) วันที่ 8 พ.ย. 66

แชร์


วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ มอบหมายให้ นางสาวศิริลักษณ์ ราชครูบอล และนายศตวรรษ จัตตุมาส ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ เข้าอบรมเรื่องโครงการโรงเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Lift) เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teamsรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8
ไฟล์ที่ 9
ไฟล์ที่ 10
ไฟล์ที่ 11
ไฟล์ที่ 12
ไฟล์ที่ 13
ไฟล์ที่ 14
ไฟล์ที่ 15
ไฟล์ที่ 16
ไฟล์ที่ 17
ไฟล์ที่ 18
ไฟล์ที่ 19

0.80s. 0.50MB