เมนูหลัก

ข่าวสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกสมาธิต้นคาบเรียน วันที่ 10 พ.ค. 67

แชร์


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์จัดการอบรมให้ความรู้กับคณะครู เรื่องการนั่งสมาธิต้นคาบเรียน ณ ห้องประชุมภัทร ห้องประชุมโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้คณะครูมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดสมาธิในการเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
โดย ดร.แพทย์หญิงวนิชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดอบรม การจัดการอบรมในครั้งนี้โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ท่านวิวัฒน์ ผลประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวปารวี คุณธีระ ผู้ประสานงานการศึกษาศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ใคร่ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรมา ณ โอกาสนี้รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3

ภาพกิจกรรม


1.10s. 0.75MB