เมนูหลัก

ข่าวสาร

ขอขอบคุณท่านพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่านนงนุช กองเต็ก ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ให้การตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์เนื่องในวันเปิดภาคเรียน 1/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567) วันที่ 16 พ.ค. 67

แชร์


ขอขอบคุณท่านพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่านนงนุช กองเต็ก ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ให้การตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์เนื่องในวันเปิดภาคเรียน 1/2567 (วันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม 2567)รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1

ภาพกิจกรรม


1.48s. 0.50MB