เมนูหลัก

ข่าวสาร

องค์กรคุณธรรม วันที่ 28 พ.ค. 67

แชร์


????????จังหวัดพิจิตร????????
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร. แพทย์หญิงวณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ เข้ารับเกียรติบัตร ประกาศยกย่ององค์กรและอำเภอคุณธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์เป็น องค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ โดยว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในกิจกรรมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับส่วนราชการในระดับจังหวัด (องค์กรคุณธรรม) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่เครือข่ายองค์กร/อำเภอคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบ ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับส่งเสริมคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๑๕ คน โดยมี พระราชสิทธิเวที รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม พร้อมด้วยนายแพทย์วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ทันตแพทย์ไพรัช กาวประเสริฐ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร และนางสาวปานทิพย์ บุญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบางมูลนาก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายฯ
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5

1.68s. 0.50MB