เมนูหลัก

ข่าวสาร

การติดตามนิเทศน์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 29 พ.ค. 67

แชร์


วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางทิพรัตน์ มณีทัศน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิชาการพร้อมด้วย นางสาวนงลักษณ์ สอนจิต ครูหัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ที่มาเยี่ยมติดตามนิเทศน์นิสิต นางสาวญาณภัทร กิจวรางกูล นักศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยมีคณาจารย์ที่มาเยี่ยม ได้รับความเมตตาจาก
-พระครูสิริปริยัตโยดม อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์ มจร.วส.พิจิตร
-พระมหาสุภฤกษ์ สุภทฺทจารี อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์ มจร.วส.พิจิตร
-พระแดนชัย สุริยวํโส อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์ มตร.วส.พิจิตรรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8
ไฟล์ที่ 9
ไฟล์ที่ 10

1.21s. 0.50MB