เมนูหลัก

ข่าวสาร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร จัดพิธีเปิดโครงการ "ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 31 พ.ค. 67

แชร์


วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00น.
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร จัดพิธีเปิดโครงการ "ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน
โดยนายธนาทิพย์
ปิยะพงศ์พิสุทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมุกดาหาร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยแพฝฝดร.แพทย์หญิงวณิชชา ภัทรประสิทธิ์ คณะผู้ประนีประนอมประจำศาล ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาล จัดพิธีเปิดโครงการ "ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 " และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตรและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร เพื่อประสานคู่ กรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิในครอบครัว มาเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง แนะนำให้คู่กรณีมาศาล หากเป็นคดีที่มีผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย จักได้ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
0-5661-1193
Phcjc@coj.go.thรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8

1.39s. 0.50MB