เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (New Normal Phichitinter)41 ก.ค. 63
ชี้แจงกำหนดการเปิดปิดภาคเรียนปีการศึกษา 25634530 เม.ย. 63
กำหนดการ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รับสมุดพก (ผลการเรียน) จำหน่ายหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา25635430 เม.ย. 63
เด็กหญิงนันท์นลิน เหลืองประเสริฐ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กประพฤติดีมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓4414 ก.พ. 63
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๓๘6014 ก.พ. 63
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์603 ก.พ. 63
ตลาดนัดอินเตอร์6223 ม.ค. 63
ปาฐาถาศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ( ๒๕๖๓)5818 ม.ค. 63
SE-ED Academic Forum 20205218 ม.ค. 63
วันครู 25635416 ม.ค. 63
กิจกรรม 4 in 16210 ม.ค. 63
งานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา7828 ธ.ค. 62
วันคริสต์มาส Christmas Day 20198226 ธ.ค. 62
ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพิิจิตรอินเตอร์ บำเพ็ญประโยชน์6912 ธ.ค. 62
อบรม Maximizing Student Engagement 20191078 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-15 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.50MB