เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 2564 123 ก.ย. 64
ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ในการเต้นกิจกรรมนันทนาการประกอบเพลง 123 ก.ย. 64
ร่วมตักบาตรทำบุญ ฟังเทศมหาชาติ 123 ก.ย. 64
ศึกษาดูงานการประเมินนักเรียนพระราชทาน 123 ก.ย. 64
ติดตามเรื่องการแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 123 ก.ย. 64
ประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-Site 123 ก.ย. 64
อบรมพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล สถานการณ์ COVID-19 123 ก.ย. 64
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ดำเนินการ 1.ประชุมผู้ปกครอง 2.จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนคนละ2,000บาท 3.แจกอาหารเสริม (นม)โรงเรียน คนละ 111 กล่อง 4.แจกซิม 79 บาท/เดือน77 ก.ย. 64
เฉลิมพระเกียรติฯ ร.10 ปีการศึกษา 25641030 ก.ค. 64
ประชุมรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์366 ก.ค. 64
Inter Camp 2564313 ก.ค. 64
ศธจ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน313 ก.ค. 64
เปิดเทอม 1/2564393 ก.ค. 64
วันสุนทรภู่343 ก.ค. 64
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 256492 ก.ค. 64
ลำดับที่ 1-15 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.42s. 0.50MB