เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เด็กหญิงนันท์นลิน เหลืองประเสริฐ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กประพฤติดีมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓1914 ก.พ. 63
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๓๘2814 ก.พ. 63
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์273 ก.พ. 63
ตลาดนัดอินเตอร์3123 ม.ค. 63
ปาฐาถาศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ( ๒๕๖๓)2618 ม.ค. 63
SE-ED Academic Forum 20202418 ม.ค. 63
วันครู 25632316 ม.ค. 63
กิจกรรม 4 in 13010 ม.ค. 63
งานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา4528 ธ.ค. 62
วันคริสต์มาส Christmas Day 20194326 ธ.ค. 62
ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพิิจิตรอินเตอร์ บำเพ็ญประโยชน์4512 ธ.ค. 62
อบรม Maximizing Student Engagement 2019718 ธ.ค. 62
วันวชิราวุธ ๒๕๖๒5125 พ.ย. 62
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เข้ารับการอบรมในหัวข้อเรื่อง Enrichment Competency for 21 st Century Learners8124 พ.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 24823 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-15 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.75MB