เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ถวายหลอดไฟโซล่าเซลล์ เนื่องในกิจกรรมวันเข้าพรรษา 16 ก.ค. 65
วัฒนธรรมวินิต ประจำปี 2565 130 มิ.ย. 65
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 230 มิ.ย. 65
พระราชทานเพลิงศพ พระราชวิจิตรโมลี 530 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันภาษาไทย และกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 330 มิ.ย. 65
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (E-SAR)428 มิ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน220 มิ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย220 มิ.ย. 65
ศธจ.พิจิตร นิเทศการประกันคุณภาพภายใน 2565220 มิ.ย. 65
การทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย ของบริษัทเสริมปัญญา516 มิ.ย. 65
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565516 มิ.ย. 65
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2565614 มิ.ย. 65
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 256599 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี46 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี76 มิ.ย. 65
ลำดับที่ 1-15 | 1/19 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.50s. 0.50MB