เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรม " วิทยาการคำนวณวิชาเพื่อคนรุ่นใหม่" สำหรับครูเอกชน 524 พ.ย. 63
อบรมนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคนิวนอร์มอล 723 พ.ย. 63
ทอดกฐินสามัคคี วัดบึงสีไฟภัทราราม53 พ.ย. 63
กิจกรรมวันลอยกระทง930 ต.ค. 63
งาน ศธ.จิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" โรงเรียนเอกชนจังหวัดพิจิตร1512 ต.ค. 63
กิจกรรมวันออกพรรษา ปีการศึกษา 2563116 ต.ค. 63
วัฒนคุณาธร 2563 (เด็กหญิงนันท์นลิน เหลืองประเสริฐ)86 ต.ค. 63
ซีเอ็ด ไฮคิดส์1128 ก.ย. 63
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 25632128 ก.ย. 63
ศูนย์อบรมสะเต็มศึกษา โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา 1120 ก.ย. 63
อบรม PLC จัดโดยสถาบันวิจัยการเรียนรู้1419 ก.ย. 63
การประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" และเสวนาทางวิชาการ "รู้ทันสีสันภาษาสื่อ"113 ก.ย. 63
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน123 ก.ย. 63
ตรวจติดตามเงินอุดหนุน112 ก.ย. 63
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)2426 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-15 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.58s. 0.50MB