เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ตลาดนัดอินเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 71 ธ.ค. 66
กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน 31 ธ.ค. 66
เจ้าพ่อปุนเท่ากง เจ้าพ่อหลวงกง 21 ธ.ค. 66
ประชุมศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 21 ธ.ค. 66
กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ประจำปีการศึกษา 2566 71 ธ.ค. 66
ประชุมศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 71 ธ.ค. 66
แห่เจ้าพ่อปุนเท่ากง เจ้าพ่อหลวงกง 71 ธ.ค. 66
กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้หัวข้อ “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง” 71 ธ.ค. 66
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 1128 พ.ย. 66
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 และวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 928 พ.ย. 66
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 328 พ.ย. 66
สอบธรรมะทางก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2566 228 พ.ย. 66
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 และวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 228 พ.ย. 66
กฐินวัดบึงสีไฟภัทราราม ประจำปีการศึกษา 2566 228 พ.ย. 66
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) ปีการศึกษา 2566 228 พ.ย. 66
ลำดับที่ 1-15 | 1/31 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.77s. 0.50MB