เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565121 ธ.ค. 65
รับรางวัลสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติด101 ธ.ค. 65
อบรมค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน71 ธ.ค. 65
การแข่งขันทักษะวิชาการ รร.เอกชน 256561 ธ.ค. 65
ตรวจติดตามสถานศึกษาเอกชนตามนโยบายรมวศธ. งบประมาณปี 2565159 พ.ย. 65
บูรณาวันการลอยกระทง ปีการศึกษา 2565209 พ.ย. 65
กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2565118 พ.ย. 65
เปิดภาคเรียนที่ 2/2565191 พ.ย. 65
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขต สพป.พิจิตร 1 ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ หัองประชุมภัทร โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์1526 ต.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 True Click Life1625 ต.ค. 65
ตรวจสุขภาพประจำปี 2565275 ต.ค. 65
รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 2564305 ต.ค. 65
English Camp ปีการศึกษา 25655426 ก.ย. 65
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 704626 ก.ย. 65
กิจกรรมวิทยาศาสตร์2926 ก.ย. 65
ลำดับที่ 1-15 | 1/21 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.65s. 0.50MB