เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

โรงเรียนให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนที่ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

โรงเรียนให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนที่ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
1.19s. 0.50MB