เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย จังหวัดพิจิตร และจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย จังหวัดพิจิตร และจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร




1.54s. 0.75MB