เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ได้รับรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ปี พ.ศ. 2561

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
1.40s. 0.50MB