เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ รางวัลที่ได้รับ “รางวัล 110 ปี ครูดีเอกชน” ระดับทองแดง ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลคัดเลือกรับ “รางวัล 110 ปี ครูดีเอกชน” ระดับทองแดง ปี พ.ศ. 2561

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กระทรวงศึกษาธิการ
1.34s. 0.50MB