เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ รางวัลที่ได้รับ เกียรติบัตรเป็นวิทยากร โครงการ ๑ ตำบล ๑ ศาสนทายาท คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากร โครงการ ๑ ตำบล ๑ ศาสนทายาท คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดพิจิตร
1.11s. 0.50MB