เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

นายพีระโรจน์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญาต รางวัลที่ได้รับ วิทยากร โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

นายพีระโรจน์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญาต

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

เป็นวิทยากร โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ณ ศาลาสภาบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดพิจิตร
1.28s. 0.75MB