เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

นายธนภัทร แสนยศ รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

นายธนภัทร   แสนยศ

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กระทรวงวัฒนธรรม
1.38s. 0.75MB