เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

นางสายรุ้ง จะตุเทน รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการตรวจประเมินพัฒนาเด็กก่อนปฐมวัย วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

นางสายรุ้ง    จะตุเทน

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการตรวจประเมินพัฒนาเด็กก่อนปฐมวัย

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

โรงพยาบาลพิจิตร
1.13s. 0.50MB