เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

นางชะลอ เซ็นหลวง รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ตามรอยพระยุคลบาท ครูที่ดี ประพฤติดี และมีคณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

นางชะลอ   เซ็นหลวง

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ตามรอยพระยุคลบาท ครูที่ดี ประพฤติดี และมีคณธรรมจริยธรรม  ประจำปี พ.ศ. 2561

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

มูลนิธิยุวสถิรคุณ
1.88s. 0.75MB