เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

นางสาวสุดาพร อินทนน รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนการอบรมโครงการค่ายแกนนำเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าคุณธรรม และค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดพิจิตร วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

นางสาวสุดาพร อินทนน

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนการอบรมโครงการค่ายแกนนำเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าคุณธรรม และค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดพิจิตร

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
1.45s. 0.50MB