เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

นางสาวพลับพลึง คุ่ยคร้าม รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 2 กิจกรรม Story telling ระดับประถมศึกษา 4-6 วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

นางสาวพลับพลึง คุ่ยคร้าม

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 2 กิจกรรม Story telling ระดับประถมศึกษา 4-6

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.29s. 0.50MB