เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

Mr.Joselito DegumaTanato รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 1 กิจกรรม Spelling bee ระดับประถมศึกษา 4-6 วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

Mr.Joselito DegumaTanato

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 1 กิจกรรม Spelling bee ระดับประถมศึกษา 4-6

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.19s. 0.50MB