เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

นางทิพรัตน์ มณีทัศน์ รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ "สะเต็มศึกษา" ประจำปี 2561 วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

นางทิพรัตน์ มณีทัศน์

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ "สะเต็มศึกษา" ประจำปี 2561

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.37s. 0.75MB