เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

นางสาววนิดา อินโอภาส รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรอบรมวิทยากรแกนนำในระดับโรงเรียนประถมศึกษาคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

นางสาววนิดา อินโอภาส

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรอบรมวิทยากรแกนนำในระดับโรงเรียนประถมศึกษาคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กระทรวงศึกษาธิการ
1.32s. 0.75MB